กรมบัญชีกลางหน้าบาน อี-บิดดิ้งประหยัดงบ9หมื่นล้าน

กรมบัญชีกลางหน้าบาน อี-บิดดิ้งประหยัดงบ9หมื่นล้าน
กรมบัญชีกลางโชว์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อี-บิดดิ้งตั้งแต่เปิดโครงการ 1 72,547 โครงการ วงเงินรวม 779,700 ล้าน ช่วยรัฐลดงบประมาณได้กว่า 98,512 ล้าน ยกระดับความโปร่งใส

น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตั้งแต่ที่หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี อี-บิดดิ้ง  ตั้งแต่วันที่ 16  ก.พ.58 –  30  ส.ค.  60 สามารถช่วยรัฐประหยัดงบประมาณได้สูงถึง 98,512 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.22%  มีโครงการทั้งหมด  72,547 โครงการ มีงบประมาณในการจัดหากว่า 779,700.68 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่มีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอี-บิดดิ้ง โดยแบ่งเป็นประเภทของ  1. งานจ้างก่อสร้างจำนวน 35,404 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 32,046 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 583,264.27 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้  12.14 %  2.  งานซื้อจำนวน 28,066 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 25,668 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 145,689.41 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ 8.47%  งานจ้างทำของ จ้างเหมาบริการ 8,162 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 7,383 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 45,162.21 ล้านบาท ประหยัดงบได้ 7.66%  และ 4. งานเช่าจำนวน 915 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 832 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 5,575.79 ล้านบาท ประหยัดงบ 10.71 %

“ระบบอี-บิดดิ้ง  เป็นระบบที่ทุกขั้นตอนต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้า และผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทำให้ลดช่องทางการทุจริต ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า นับเป็นการยกระดับความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”  …

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์