กระทรวงการคลังแนะนำ “เศรษฐกิจร่วมกัน”

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รับคำสั่งให้หารือกับกระทรวงพาณิชยศาสตร์และภาคเอกชนเกี่ยวกับแผนของกระทรวงการคลังในการเสนอแนวคิด “การแบ่งปันเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยให้แรงงานที่มีทักษะสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น มีวิธีในการหาเลี้ยงชีพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าแนวคิดเรื่อง “Sharing Economy” กระทรวงการคลังอาจใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมทักษะทั้งหมดที่จำเป็นและหายากเช่นช่างไฟฟ้าช่างประปาและผู้รับเหมาเพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ต้องการบริการของพวกเขาสามารถติดต่อกับพวกเขาได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่าในระยะเริ่มแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่ม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างเลือกและยอมรับการจดทะเบียนเนื่องจากเอสซีจีมีความใกล้ชิด ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่คุ้นเคยกับช่างฝีมือ

นายอภิสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะสั่งให้ทางไปรษณีย์ไทยใช้แนวคิด “Economy Sharing” โดยการให้บริการจัดส่งแฟรนไชส์ไปยังผู้ประกอบการเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องขยายบริการด้วยเงินทุนของตนเอง