บ้านราคาไม่แพงพร้อมด้วยที่อยู่อาศัยของสังคม

สวนขนาด 500 เอเคอร์จะมีกังหันลม 2 แห่งซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเมือง เมื่อเสร็จแล้วเมืองจะมีบ้านและบ้านเรือนจำนวน 5,500 หลังรวมทั้งพื้นที่ค้าปลีกและสำนักงาน 83,000 ตร.ม. ยังไม่ได้กำหนดวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ เชอร์ฟอร์ดจะจัดหาแฟลตและบ้านราคาไม่แพงพร้อมด้วยที่อยู่อาศัยของสังคม ราคาบ้านในและใกล้พลีมัทยังคงค่อนข้างคงที่ในปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ราคาบ้านเฉลี่ยในพลีมัทอยู่ที่ 158,000 ปอนด์และราคาเฉลี่ยของแฟลตอยู่ที่ 117,000 ปอนด์ สวนขนาด 500 เอเคอร์จะมีกังหันลม 2 แห่งซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเมือง เมื่อเสร็จแล้วเมืองจะมีบ้านและบ้านเรือนจำนวน 5,500 หลังรวมทั้งพื้นที่ค้าปลีกและสำนักงาน 83,000 ตร.ม. ยังไม่ได้กำหนดวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ เชอร์ฟอร์ดจะจัดหาแฟลตและบ้านราคาไม่แพงพร้อมด้วยที่อยู่อาศัยของสังคม ราคาบ้านในและใกล้พลีมัทยังคงค่อนข้างคงที่ในปีที่ผ่านมา ขณะนี้ราคาบ้านเฉลี่ยในพลีมัทอยู่ที่ 158,000 ปอนด์และราคาเฉลี่ยของแฟลตอยู่ที่ 117,000 ปอนด์