สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงอวยพรปีใหม่

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่น ซึ่งจะทรงสละราชสมบัติให้แก่พระโอรสในปีหน้า เสด็จออกมาอวยพรประชาชนชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคน ที่หน้าพระราชวังอิมพีเรียล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระจักรพรรดินีมิชิโกะอยู่เคียงข้าง ส่วนมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ กับเจ้าหญิงมาซาโกะ พระชายา ก็เสด็จออกมาอยู่

เคียงข้างเช่นกัน การสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เนื่องจากพระองค์ทรงชราภาพถึง 84 ชันษา และทรงมีสุขภาพไม่ดีนั้น กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทำให้ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จมีมากกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของพระองค์.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.