ยารักษาโรคแพ้อากาศ

โรคแพ้อากาศ…นับวันยิ่งเป็นกันมากขึ้น
ท่ามกลางความศิวิไลซ์ของโลกยุคปัจจุบัน มีมลพิษ และสิ่งตกค้างต่างๆ ทั้งบนบก ในน้ำ และอากาศที่คนเราหายใจเข้าไปทุกเมื่อเชื่อวัน ด้วยเหตุนี้จึงพบผู้ป่วย “โรคแพ้อากาศ” มากขึ้น
Read more: ยารักษาโรคแพ้อากาศ